MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"nurt" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nurt" po polsku

rzeczownik
 1. stream ***
  • prąd, nurt [COUNTABLE]
   The river stream was too strong today, we didn't catch any fish. (Nurt rzeki był dziś zbyt mocny, nie złapaliśmy żadnych ryb.)
   A strong stream can be dangerous. (Silny prąd może być niebezpieczny.)
 2. current ****
  • tendencja, nurt (np. myślowy) [COUNTABLE]
   The new philosophical current is somewhat controversial. (Ten nowy nurt filozoficzny jest nieco kontrowersyjny.)
   Those were the currents of the 18th century. (To były nurty XVIII wieku.)
 3. strand **
  • wątek (np. opowiadania), tok (myślenia), nurt (np. w polityce), kierunek (np. działania) [COUNTABLE]
   He started a new strand in left-wing political views. (On zaczął nowy nurt lewicowych poglądów politycznych.)
rzeczownik
 1. current of something
  • nurt czegoś (np. niezadowolenia)
   There is a strong current of opinion against such solution. (Istnieje silny nurt opinii przeciwko takiemu rozwiązaniu.)
   You can read about a growing current of dissatisfaction. (Możesz przeczytać o rosnącym nurcie niezadowolenia.)

Powiązane zwroty — "nurt"

rzeczownik
szkoła (nurt, np. w malarstwie) = school , także: skool informal
Zen (nurt buddyzmu) = Zen
ukryty nurt = undercurrent +1 znaczenie
pietyzm (nurt religijny w luteranizmie) = Pietism
wedanta (nurt filozofii indyjskiej) = vedanta
Wysoki Kościół (eklezjalny nurt w obrębie kościoła anglikańskiego) = High Church
metodyzm (nurt chrześcijaństwa) = Methodism
space age (nurt w modzie lat 60. inspirowany ówczesnym podbojem kosmosu) = space age
Wahhabizm (ortodoksyjny nurt islamu) = Wahhabism
Kościół Niski (nurt w obrębie kościoła anglikańskiego) = Low Church
dekadentyzm (nurt światopoglądowy) = decadent movement
czasownik
nieść z sobą (np. nurt wody, wiatr) = carry
idiom

powered by  eTutor logo