"mainstream" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "mainstream" po angielsku

mainstream **

rzeczownik
  1. dominujący trend, główny nurt
    Every bit of music out there that's making it into the mainstream is really about nothing. (Każdy kawałek muzyczny, który teraz dostaje się do głównego nurtu jest w zasadzie o niczym.)
przymiotnik
  1. powszechnie akceptowany
    More mainstream groups have also been getting in on the action. (Więcej powszechnie akceptowanych grup zaczęło dołączać do akcji.)
czasownik
  1. umieszczać dziecko w klasie lub szkole integracyjnej American English
  2. umieszczać niepełnosprawnego ucznia w zwykłej klasie

powered by  eTutor logo