BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"nurt czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nurt czegoś" po polsku

rzeczownik
 1. stream ***
  • prąd, nurt [COUNTABLE]
   The river stream was too strong today, we didn't catch any fish. (Nurt rzeki był dziś zbyt mocny, nie złapaliśmy żadnych ryb.)
   A strong stream can be dangerous. (Silny prąd może być niebezpieczny.)
 2. current ****
  • tendencja, nurt (np. myślowy) [COUNTABLE]
   The new philosophical current is somewhat controversial. (Ten nowy nurt filozoficzny jest nieco kontrowersyjny.)
   Those were the currents of the 18th century. (To były nurty XVIII wieku.)
 3. strand **
  • wątek (np. opowiadania), tok (myślenia), nurt (np. w polityce), kierunek (np. działania) [COUNTABLE]
   He started a new strand in left-wing political views. (On zaczął nowy nurt lewicowych poglądów politycznych.)

nurt czegoś

rzeczownik
 1. current of something
  • nurt czegoś (np. niezadowolenia)
   There is a strong current of opinion against such solution. (Istnieje silny nurt opinii przeciwko takiemu rozwiązaniu.)
   You can read about a growing current of dissatisfaction. (Możesz przeczytać o rosnącym nurcie niezadowolenia.)

Powiązane zwroty — "nurt czegoś"

rzeczownik
szkoła (nurt, np. w malarstwie) = school , także: skool informal
space age (nurt w modzie lat 60. inspirowany ówczesnym podbojem kosmosu) = space age
Kościół Niski (nurt w obrębie kościoła anglikańskiego) = Low Church

powered by  eTutor logo