"wątek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wątek" po polsku

wątek

rzeczownik
 1. thread **
  • wątek (np. w filmie) [SINGULAR]
   This film is so complicated that I lost the thread. (Ten film jest tak skomplikowany, że straciłem wątek.)
   The film was boring but I liked the thread about the murder of a child. (Film był nudny, ale podobał mi się wątek o zamordowaniu dziecka.)
  • wątek (np. na forum internetowym) [COUNTABLE]
   I'm following a funny thread on an online forum. (Śledzę zabawny wątek na forum internetowym.)
   Did you read that thread about weddings? (Czytałeś ten wątek o ślubach?)
  • wątek (w programie komputerowym) [COUNTABLE]
   Threads are similar to processes. (Wątki są podobne do procesów.)
 2. strand **
  • wątek (np. opowiadania), tok (myślenia), nurt (np. w polityce), kierunek (np. działania) [COUNTABLE]
   He started a new strand in left-wing political views. (On zaczął nowy nurt lewicowych poglądów politycznych.)
 3. arc *
 4. weft
 5. woof
 6. conversation threading

powered by  eTutor logo