"current of something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "current of something" po angielsku — Słownik polsko-angielski

current of something

rzeczownik
  1. nurt czegoś (np. niezadowolenia)
    There is a strong current of opinion against such solution. (Istnieje silny nurt opinii przeciwko takiemu rozwiązaniu.)
    You can read about a growing current of dissatisfaction. (Możesz przeczytać o rosnącym nurcie niezadowolenia.)