ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"engineering" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "engineering" po angielsku

engineering , ***

obrazek do "engineering" po polsku
rzeczownik
 1. inżynieria [niepoliczalny]
  This information can be used for model based security engineering. (Ta informacja może być użyta w inżynierii bezpieczeństwa opartej na modelu.)
 2. prace inżynierskie, prace projektowe [niepoliczalny]
  It really took a lot of engineering to get them to work. (Potrzebne było dużo prac inżynieryjnych żeby sprawić, by działali.)
 3. inżynieria (kierunek studiów) [niepoliczalny]
  Jack is studying chemical engineering. (Jack studiuje inżynierię chemiczną.)
  He had to choose between engineering and medicine. (On musiał wybrać pomiędzy inżynierią a medycyną.)
 4. zaplanowanie, zaaranżowanie (np. misji)
 5. zmienienie struktury genetycznej
 6. konstruowanie, skonstruowanie (np. maszyny) termin techniczny
przymiotnik
 1. inżynieryjny
  I need them and their men for some engineering work. (Potrzebuję ich oraz ich ludzi do prac inżynieryjnych.)
  He created an engineering project worth millions of dollars. (On stworzył projekt inżynierski wart miliony dolarów.)

engineer *** , także: Eng. , także: Engr.

obrazek do "engineer" po polsku
rzeczownik
 1. inżynier, inż. (skrót) [policzalny]
  She did not have the mind of an engineer, and she knew it. (Ona nie miała umysłu inżyniera i wiedziała o tym.)
  Their engineers have made some improvements. (Ich inżynierowie dokonali kilku ulepszeń.)
  He's going to be a great engineer some day. (On będzie kiedyś wielkim inżynierem.)
  Engr. Robert Smith will now make a speech. (Inżynier Robert Smith wygłosi teraz przemowę.)
  Trust me, I'm an engineer. (Zaufaj mi, jestem inżynierem.)
 2. monter, technik British English [policzalny]
  "What do you do?" "I'm a senior engineer." ("Czym się zajmujesz?" "Jestem starszym monterem.")
  My father works as an engineer. (Mój ojciec pracuje jako monter.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zaplanować, zaaranżować (np. misję)
  The scientists engineered the space mission. (Naukowcy zaplanowali misję kosmiczną.)
  I had to engineer the meeting with the famous writer. (Musiałem zaplanować spotkanie ze znanym autorem.)
 2. zmienić strukturę genetyczną
  They want to engineer watermelons so that they're square. (Oni chcą zmienić strukturę genetyczną arbuzów, aby były kwadratowe.)
  He thinks that engineering is immoral. (On uważa, że zmienianie struktury genetycznej jest niemoralne.)
 3. konstruować, skonstruować (np. maszynę) termin techniczny
  He engineered a plane at the age of 20. (On skonstruował samolot w wieku 20 lat.)
  Did you engineer this robot all by yourself? (Czy ty zbudowałeś tego robota całkowicie sam?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. maszynista (w pociągu) [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "engineering"

rzeczownik
engineering tolerance = tolerancja (technologiczna)
value engineering = analiza wartości, inżynieria wartości (metoda produkcji zmierzająca do zmniejszenia kosztów wyrobu produktu bez obniżania jego jakości)
kolokacje

podobne do "engineering" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "engineering" po polsku

rzeczownik
technologii, inżynierii i matematyki (skrót od "science, technology, engineering, mathematics", używa się go w odniesieniu do studentów-imigrantów) = STEM education

powered by  eTutor logo