"konstruować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "konstruować" po polsku

konstruować

obrazek do "construct" po polsku
czasownik
 1. construct ***
  • budować, konstruować [przechodni]
   If we had more land, my son could construct his own house. (Jeśli mielibyśmy więcej ziemi, mój syn mógłby zbudować swój własny dom.)
   It took at least seven hours to construct the stage. (Budowa sceny zajęła co najmniej siedem godzin.)
 2. structure ****
  • kształtować, organizować, konstruować
   She structured a robot capable of helping people. (Ona skonstruowała robota zdolnego do pomocy ludziom.)
   We want to structure the minds of young people. (Chcemy kształtować umysły młodych ludzi.)
 3. engineer *** , także: Eng. , także: Engr.
  • konstruować, skonstruować (np. maszynę) termin techniczny
   He engineered a plane at the age of 20. (On skonstruował samolot w wieku 20 lat.)
   Did you engineer this robot all by yourself? (Czy ty zbudowałeś tego robota całkowicie sam?)

Powiązane zwroty — "konstruować"

rzeczownik
przymiotnik
czasownik