"konstrukcja czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "konstrukcja czegoś" po polsku

obrazek do "structure" po polsku
rzeczownik
 1. structure ****
 2. design *****
  • konstrukcja (sposób, w jaki coś jest skonstruowane, zaprojektowane) [niepoliczalny]
   Was there a fault in the design of the engine? (Czy w konstrukcji silnika był błąd?)
   There is no rule about the design of a saddle. (Nie ma zasady dotyczącej konstrukcji siodełka.)
   link synonim: project
 3. construction ***
  • konstrukcja (coś, co zostało zbudowane) oficjalnie [policzalny]
   In my opinion, that metal construction spoils the view. (Moim zdaniem tamta metalowa konstrukcja psuje krajobraz.)
   This whole construction is made from glass. (Cała ta konstrukcja jest zrobiona ze szkła.)
  • konstrukcja (gramatyczna) [policzalny]
   It is a difficult grammar construction. (To jest trudna konstrukcja gramatyczna.)
   Build a sentence using this construction. (Zbuduj zdanie, używając tej konstrukcji.)
   Present Simple has a simple grammatical construction. (Present Simple ma prostą konstrukcję gramatyczną.)
 4. fabric **  
 5. construct *

konstrukcja czegoś

rzeczownik
 1. the fabric of something
  • konstrukcja czegoś (np. budynku)
 2. framework of something , framework for something

Powiązane zwroty — "konstrukcja czegoś"

czasownik
konstruować = construct +2 znaczenia
rzeczownik
przymiotnik
Zobacz także: konstrukcyjniekonstruktywność

powered by  eTutor logo