"konstruktor" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "konstruktor" po polsku — Słownik angielsko-polski

konstruktor

rzeczownik
 1. maker ***
  • konstruktor, producent, twórca, wytwórca [COUNTABLE]
   The last thing the world needs these days is more car makers. (Ostatnią rzeczą, której potrzebujemy jest więcej producentów samochodów.)
   The toy maker rejected my complaint. (Producent zabawek odrzucił moją reklamację.)
 2. builder **   technical
  The builder of this castle must have been very skilled. (Konstruktor tego zamku musiał być bardzo zdolny.)
 3. design engineer
przymiotnik
 1. constructor

"konstruktor" — Słownik kolokacji angielskich

design engineer kolokacja
 1. design rzeczownik + engineer rzeczownik = inżynier projektant, konstruktor
  Bardzo silna kolokacja

  His first job with the company was on the technical side, as a design engineer.

  Podobne kolokacje: