KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"twórca" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "twórca" po polsku

twórca

rzeczownik
 1. maker ***
  • konstruktor, producent, twórca, wytwórca [COUNTABLE]
   The last thing the world needs these days is more car makers. (Ostatnią rzeczą, której potrzebujemy jest więcej producentów samochodów.)
   The toy maker rejected my complaint. (Producent zabawek odrzucił moją reklamację.)
 2. author , ****
  • twórca (np. jakiegoś planu, pomysłu) formal [COUNTABLE]
   Who's the author of this brilliant plan? (Kto jest twórcą tego znakomitego planu?)
   The author of this idea should get a promotion! (Twórca tego pomysłu powinien dostać awans!)
 3. creator *
  • twórca, wynalazca [COUNTABLE]
   He's the creator of this device. (On jest twórcą tego urządzenia)
   I don't know how this device works, we should ask its creator. (NIe wiem, jak działa to urządzenie, powinniśmy zapytać jego wynalazcę.)
   She is believed to be the creator of this theorem. (Jest uważana za twórcę tego twierdzenia.)
   link synonim: inventor
 4. originator , generator *
 5. creative ***
  • twórca (np. pisarz, artysta) informal
   He is a creative of poems. (On jest twórcą poematów.)
   I know the creative of this play. (Znam twórcę tej sztuki.)

powered by  eTutor logo