Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"structure" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "structure" po angielsku

structure ****

obrazek do "structure" po polsku
rzeczownik
 1. struktura, konstrukcja [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  the way things are arranged
  The structure of this office is very confusing. (Struktura tego biura jest bardzo zagmatwana.)
  This is a simple grammatical structure. (To jest prosta struktura gramatyczna.)
  The structure of the building is unstable. (Konstrukcja budynku jest niestabilna.)
 2. budowla, budynek, konstrukcja [COUNTABLE]
  This structure was built in 1734. (Ta budowla została wybudowana w 1734 roku.)
 3. budowa [COUNTABLE]
  The teacher explained to us the structure of an engine. (Nauczyciel wytłumaczył nam budowę silnika.)
  Let's talk about the structure of leaves. (Porozmawiajmy o budowie liści.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. kształtować, organizować, konstruować
  She structured a robot capable of helping people. (Ona skonstruowała robota zdolnego do pomocy ludziom.)
  We want to structure the minds of young people. (Chcemy kształtować umysły młodych ludzi.)
 2. ustrukturyzować

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "structure"

przymiotnik
rzeczownik
czasownik
kolokacje

powered by  eTutor logo