BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"budowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "budowa" po polsku

budowa

obrazek do "construction" po polsku
rzeczownik
 1. construction ***
  • budowa, budowanie (proces budowania czegoś) [niepoliczalny]
   There are no serious arguments against the construction of the motorway. (Nie ma poważnych argumentów przeciwko budowie autostrady.)
   The cost of the construction of the bunker exceeded the initial assumption. (Koszt budowy schronu przewyższył początkowe założenie.)
 2. building *****
  • budowa, budowanie (proces budowania, np. bloku mieszkalnego) [niepoliczalny]
   The building of the office was long. (Budowanie biura było długie.)
   I can't wait for the building of our new house to be over. (Nie mogę się doczekać końca budowy naszego nowego domu.)
   Building this house took him months. (Budowanie tego domu zajęło mu wiele miesięcy.)
   Building this bridge will cost us a lot. (Budowanie tego mostu będzie nas dużo kosztowało.)
 3. organization ***** , także: organisation BrE
  • organizacja, struktura, budowa (sposób zorganizowania) [niepoliczalny]
   Other countries admire the organization of our country. (Inne kraje podziwiają organizację naszego państwa.)
   Some changes have been made to the organisation of the office. (Struktura tego biura została trochę zmieniona.)
 4. structure ****   [policzalny]
  The teacher explained to us the structure of an engine. (Nauczyciel wytłumaczył nam budowę silnika.)
  Let's talk about the structure of leaves. (Porozmawiajmy o budowie liści.)
 5. development *****
 6. architecture **
  • architektonika, budowa, struktura (np. DNA, silnika, budynku) [niepoliczalny]
   This building seems to have a very fragile architecture. (Ten budynek zdaje się mieć bardzo wrażliwą strukturę.)
   The architecture of the human body is very complicated. (Budowa ludzkiego ciała jest bardzo skomplikowana.)
 7. texture **
 8. facture
 9. compages

powered by  eTutor logo