"rekonstruować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rekonstruować" po polsku

rekonstruować

czasownik
 1. rebuild **
  • odbudować, rekonstruować (np. zniszczony budynek) [TRANSITIVE]
   The church was destroyed during the war and then rebuilt. (Kościół został zniszczony w czasie wojny, a następnie odbudowany.)
   They decided to rebuild an eighty-year-old building. (Postanowili odbudować osiemdziesięcioletni budynek.)
   link synonim: restore
 2. re-establish , reestablish
 3. recreate
 4. redintegrate

Powiązane zwroty — "rekonstruować"

czasownik
konstruować = construct +2 znaczenia
zrekonstruować = reconstruct +1 znaczenie
rzeczownik
konstruktor = maker +2 znaczenia
rekonstrukcja = reconstruction +4 znaczenia
przymiotnik
przysłówek
phrasal verb
Zobacz także: rekonstruowanie

powered by  eTutor logo