"inż." po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "inż." po polsku

inż.

obrazek do "engineer" po polsku
rzeczownik
 1. engineer *** , także: Eng. , także: Engr.
  • inżynier, inż. (skrót) [policzalny]
   She did not have the mind of an engineer, and she knew it. (Ona nie miała umysłu inżyniera i wiedziała o tym.)
   Their engineers have made some improvements. (Ich inżynierowie dokonali kilku ulepszeń.)
   He's going to be a great engineer some day. (On będzie kiedyś wielkim inżynierem.)
   Engr. Robert Smith will now make a speech. (Inżynier Robert Smith wygłosi teraz przemowę.)
   Trust me, I'm an engineer. (Zaufaj mi, jestem inżynierem.)