BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

direction = kierunek, strona

... direction ...

Źródło: http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7n.html

kierunek, strona

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Are you sure we're going in the right direction? = Czy jesteś pewien, że jedziemy w dobrym kierunku?