"steering" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "steering" po angielsku

steering *

obrazek do "steering" po polsku
rzeczownik
 1. kierowanie (np. samochodem) [niepoliczalny]
  This car's steering is very good, but the acceleration is low. (Kierowanie tym samochodem jest bardzo dobre, ale jego przyspieszenie jest niskie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. kierowniczy (np. układ)
  We need to fix the steering system in this car. (Musimy naprawić układ sterowniczy w tym samochodzie.)
 2. wykonawczy (np. komitet)
  A steering group has been established to monitor and participate in the events. (Grupa wykonawcza została ustalona aby nadzorować i uczestniczyć w wydarzeniach.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. młody wół
  He had steers and cows on his farm. (On miał młode woły i krowy na swojej farmie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. sterować (statkiem), prowadzić (samochód) [przechodni/nieprzechodni]
  Sometimes dad puts me in his lap and lets me steer the Jeep. (Czasami tata sadza mnie na kolanach i daje prowadzić Jeepa.)
  Boat's gotta go fast or you can't steer. (Łódź musi płynąć szybko albo nie daje się sterować.)
 2. nakierować (kogoś, coś) [przechodni]
  I steered the conversation towards a different topic. (Nakierowałem rozmowę na inny temat.)
 3. odwieść (kogoś od czegoś) [przechodni]
  He steered him away from this crazy idea. (On odwiódł go od tego szalonego pomysłu.)
 4. być na czele (np. organizacji, firmy) [przechodni]
  He successfully steered the company for five years. (On był na czele firmy z dobrymi wynikami przez pięć lat.)
 5. prowadzić (kogoś gdzieś)
  I steered him in the direction of his house. (Prowadziłem go w kierunku jego domu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.