kierowca

driver

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

You're a better driver than any of us! = Jesteś lepszym kierowcą niż ktokolwiek z nas!