BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"kierownik średniego szczebla" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kierownik średniego szczebla" po polsku

"kierownik średniego szczebla" — Słownik kolokacji angielskich

middle manager kolokacja
  1. middle przymiotnik + manager rzeczownik = kierownik średniego szczebla
    Bardzo silna kolokacja

    Gone, too, were many of the middle managers at district headquarters.

powered by  eTutor logo