PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"filled with" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "filled with" po angielsku

idiom
 1. być przepełnionym czymś, być przepojonym czymś
  Her singing filled me with emotions. (Jej śpiewanie przepoiło mnie emocjami.)
  This baby fills me with love. (To dziecko przepaja mnie miłością.)

"filled with" — Słownik kolokacji angielskich

filled with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napełnić się
 1. fill czasownik + with przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  For a moment he didn't answer, his head filled with questions.

  Podobne kolokacje: