PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"fill in" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fill in" po angielsku

phrasal verb
 1. uzupełniać coś, wypełniać coś (np. formularz)
  to enter all necessary information
  I had to fill in five forms. (Musiałem uzupełnić pięć formularzy.)
  It is necessary to fill in this form, sir. (Wypełnienie tego formularza jest konieczne, proszę pana.)
 2. wypełniać coś, plombować czymś (np. dziurę), szpachlować coś (np. szczeliny)
  The dentist filled in a cavity in my tooth. (Dentysta wypełnił ubytek w moim zębie.)
  Fill the blanks with a proper word. (Uzupełnij luki odpowiednim słowem.)
phrasal verb
 1. zdawać komuś relację (z czegoś), wprowadzić kogoś w zagadnienie, wprowadzić kogoś w szczegóły
  Fill me in on the family feud, I want to know every detail. (Zdaj mi relację z rodzinnej kłótni, chcę znać każdy szczegół.)

"fill in" — Słownik kolokacji angielskich

fill in kolokacja
 1. fill czasownik + in przyimek = wypełniać, zastępować
  Bardzo silna kolokacja

  Then he quickly filled in the space on the paper.

  Podobne kolokacje: