"wypierać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypierać coś" po polsku

czasownik
 1. displace *
 2. oust
 3. supplant
 4. supersede
 5. wipe **
 6. outcompete
czasownik
 1. wash ***
  • prać, myć [TRANSITIVE]
   This T-shirt needs washing. (Tę koszulkę trzeba wyprać.)
   I need to wash the car. (Muszę umyć samochód.)
 2. thrash
 3. launder
 4. trounce
 5. larrup
czasownik
 1. deny ***
  • zaprzeczać (np. zarzutom), wypierać się (czegoś), dementować [TRANSITIVE]
   They had evidence that she killed him, so she couldn't deny it. (Mieli dowody, że go zabiła, więc nie mogła temu zaprzeczyć.)
   She denied being involved in the tax fraud. (Ona wyparła się udziału w oszustwie podatkowym.)
   link synonim: disclaim
 2. renounce
 3. disavow
 4. repudiate
 5. recant
 6. disclaim
 7. abjure
 8. gainsay
 9. forswear , foreswear  

Powiązane zwroty — "wypierać coś"

rzeczownik
wyparcie = ejection +4 znaczenia
wyparcie się = denial +8 znaczeń
czasownik
Zobacz także: wypierać kogoś z rynku

"wypierać coś" — Słownik kolokacji angielskich

crowd out kolokacja
 1. crowd czasownik + out particle = wypychać coś, wypierać coś
  Bardzo silna kolokacja

  "We've worked to make sure that games do not crowd out books for young children," she said.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo