"podeprzeć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podeprzeć coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

podeprzeć coś

phrasal verb
 1. shore something up
czasownik
 1. back *****
  • podpierać (podstawiać coś z tyłu czegoś), wzmocnić [TRANSITIVE]
   This fixing backs this wall. (To umocowanie wzmacnia tę ścianę.)
   This tree is so old - I have to back it. (To drzewo jest takie stare - muszę je podeprzeć.)
 2. stake *** , stake up  
  He staked up the ceiling so it wouldn't crumble down. (On podparł sufit, żeby się nie zapadł.)
  She staked the tomatoes in her garden. (Ona podparła pomidory w swoim ogrodzie.)
 3. steady **
  • podtrzymywać, podpierać
   You have to steady this tree, otherwise it will fall. (Musisz podeprzeć to drzewo, inaczej się przewróci.)
   Can you steady her while I call the ambulance? (Czy możesz ją podtrzymać, podczas gdy ja zadzwonię po karetkę?)
 4. document **** , doc. (skrót) *
  • udokumentować, podpierać (np. faktami) [TRANSITIVE]
   A scientist documented what many people have already sensed. (Naukowiec poparł faktami to, co wielu ludzi już wcześniej czuło.)
   They haven't documented the results of the study yet. (Oni jeszcze nie udokumentowali wyników badania.)
 5. prop **
 6. support *****   [TRANSITIVE]
  These columns support the roof. (Te kolumny podpierają dach.)
  I need a stick to support a small tree in my garden. (Potrzebuję kija, żeby podeprzeć małe drzewo w moim ogrodzie.)
 7. bolster *
 8. underpin
 9. backstop
 10. underprop
idiom
 1. shore up