"umacniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "umacniać" po polsku

umacniać

czasownik
 1. strengthen **
  • umacniać (np. wiarę), utrwalać (np. więzi), cementować (np. związek) [przechodni/nieprzechodni]
   Cooking dinner together will strengthen our relationship. (Wspólne gotowanie obiadu umocni nasz związek.)
   I want to strengthen my faith, so I go to the church every Sunday. (Chcę wzmocnić moją wiarę, więc chodzę do kościoła co niedzielę.)
  • wzmacniać (np. wartość waluty), umacniać (np. gospodarkę) [przechodni]
   This company will strengthen our local economy. (Ta firma umocni naszą lokalną gospodarkę.)
 2. confirm , ***
  • umacniać, utwierdzać (np. w przekonaniu) [przechodni]
   His strange behaviour confirmed my suspicions. (Jego dziwne zachowanie utwierdziło mnie w moich podejrzeniach.)
   My mother confirmed me in my decision. (Moja matka umocniła mnie w mojej decyzji.)
 3. reinforce ** , także: reenforce , także: re-enforce
 4. consolidate *
 5. brace **
  • wzmocnić, umacniać (uczynić stabilniejszym, mocniejszym)
 6. entrench
 7. reassert
 8. fortify
 9. solidify
 10. buttress
 11. stiffen
 12. revet  
 13. embattle
 14. afforce dawne użycie
  • umacniać (np. ławę przysięgłych przez nowych i doświadczonych członków)
phrasal verb
 1. firm something up