"zwycięstwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwycięstwo" po polsku — Słownik angielsko-polski

zwycięstwo

VICTORY WITH EASE - Life Words Stay Winning
rzeczownik
 1. victory ***   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  We've achieved a victory. (Odnieśliśmy zwycięstwo.)
  It was a small, but significant victory. (To było małe, ale znaczące zwycięstwo.)
 2. win *****
  • zwycięstwo, wygrana [COUNTABLE]
   His win was a big surprise. (Jego wygrana była dużym zaskoczeniem.)
   My win was a result of thousands hours of practice. (Moje zwycięstwo było wynikiem tysiąca godzin ćwiczeń.)
 3. triumph **
 4. winning *
  • wygrana, zwycięstwo
   I just wanted you to see how committed we are to winning. (Chciałem byś zobaczył, jak bardzo zależy nam na wygranej.)
 5. thrashing
wykrzyknik
 1. jai
  • zwycięstwo (okrzyk, którym okazujemy poparcie dla kogoś; używany głównie przez Hindusów)

Powiązane zwroty — "zwycięstwo"

czasownik
phrasal verb
idiom
rzeczownik
przymiotnik
zwycięski = winning +3 znaczenia
przysłówek
zwycięsko = triumphantly +1 znaczenie