ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zwycięstwo w wyborach" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwycięstwo w wyborach" po polsku

Powiązane zwroty — "zwycięstwo w wyborach"

czasownik
mieć coś w kieszeni (np. zwycięstwo w zawodach, wyborach) = have something in your pocket

"zwycięstwo w wyborach" — Słownik kolokacji angielskich

election victory kolokacja
  1. election rzeczownik + victory rzeczownik = zwycięstwo w wyborach
    Bardzo silna kolokacja

    He died eight months before her first election victory.

powered by  eTutor logo