Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"nie zezwalać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie zezwalać" po polsku

nie zezwalać

czasownik
 1. disallow
  • zakazywać (zrobienia czegoś), nie zezwalać (na coś)
czasownik
 1. allow *****
  • pozwalać, zezwalać [przechodni]
   He would never allow such a thing! (On nigdy by nie pozwolił na taką rzecz!)
   Do you think they would allow that? (Myślisz, że pozwoliliby na to?)
   Are dictionaries allowed in the exam? (Czy słowniki są dozwolone w trakcie egzaminu?)
   link synonim: permit
 2. let *****
  • pozwalać, zezwalać [przechodni]
   Her parents don't let her play with other children. (Jej rodzice nie pozwalają jej się bawić z innymi dziećmi.)
   He lets her do whatever she wants. (On pozwala jej robić co tylko chce.)
 3. permit , ***
  • pozwalać, zezwalać oficjalnie [przechodni]
   Dogs are not permitted inside the shop. (Nie zezwala się na wprowadzanie psów do sklepu.)
   I'll just copy that, if you permit me. (Po prostu skopiuję to, jeśli mi pozwolisz.)
   He is not permitted to watch TV after 10 pm. (Nie wolno mu oglądać telewizji po 10 wieczorem.)
   link synonim: allow
   przeciwieństwo: refuse

powered by  eTutor logo