"zezwolenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zezwolenie" po polsku

zezwolenie

rzeczownik
 1. pass , *****
  • przepustka, zezwolenie [COUNTABLE]
   You need to have a pass to enter the premises. (Żeby wejść na posiadłość, konieczna jest przepustka.)
   I wanted to get into the office but I didn't have a pass. (Chciałem wejść do biura, ale nie miałem przepustki.)
 2. permit , **
 3. clearance , clearage
 4. acquiescence
 5. say-so
 6. certificate of approval  
 7. permittee
 8. preclearance
 9. unbanning
czasownik
 1. allow *****
  • pozwalać, zezwalać [TRANSITIVE]
   He would never allow such a thing! (On nigdy by nie pozwolił na taką rzecz!)
   Do you think they would allow that? (Myślisz, że pozwoliliby na to?)
   Are dictionaries allowed in the exam? (Czy słowniki są dozwolone w trakcie egzaminu?)
   link synonim: permit
 2. let *****
  • pozwalać, zezwalać [TRANSITIVE]
   Her parents don't let her play with other children. (Jej rodzice nie pozwalają jej się bawić z innymi dziećmi.)
   He lets her do whatever she wants. (On pozwala jej robić co tylko chce.)
 3. permit , ***
  • pozwalać, zezwalać formal [TRANSITIVE]
   Dogs are not permitted inside the shop. (Nie zezwala się na wprowadzanie psów do sklepu.)
   I'll just copy that, if you permit me. (Po prostu skopiuję to, jeśli mi pozwolisz.)
   He is not permitted to watch TV after 10 pm. (Nie wolno mu oglądać telewizji po 10 wieczorem.)
   link synonim: allow
   przeciwieństwo: refuse
czasownik
 1. disallow

Powiązane zwroty — "zezwolenie"

czasownik
inne
rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik

powered by  eTutor logo