"strzelać długimi seriami" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "strzelać długimi seriami" po polsku — Słownik angielsko-polski

strzelać długimi seriami

idiom
  1. blast away  

"strzelać długimi seriami" — Słownik kolokacji angielskich

blast away kolokacja
  1. blast czasownik + away przysłówek = strzelać długimi seriami
    Bardzo silna kolokacja

    There had to be a better way than blasting away at one another.

    Podobne kolokacje: