"far greater" — Słownik kolokacji angielskich

far greater kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleko bardziej wielki
  1. far przysłówek + great przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    There are forces far greater than any single individual at work.

    Podobne kolokacje: