"significantly greater" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znacznie bardziej wielki
  1. significantly przysłówek + great przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    They were going into battle against forces significantly greater than their own.