Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"dawaj!" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dawaj!" po polsku

phrasal verb
 1. come on *** , także: c'mon potocznie
 2. fire away , ask away
 1. knock yourself out

dawaj!

idiom
 1. go for it
  • dawaj!, próbuj!, śmiało!, dalej! język mówiony
   "I'm going to run for mayor." "Go for it! You're the best." ("Zamierzam kandydować na burmistrza." "Dawaj! Jesteś najlepszy.")
   "I'm going to try to play in a volleyball team." "Go for it!" ("Zamierzam spróbować grać w zespole siatkówki." "Próbuj!")
   You can't give up now. Go for it, Peggy! (Nie możesz się teraz poddać. Dawaj, Peggy!)
obrazek do "give" po polsku
czasownik
 1. give ***** , także: gie ScoE
  • dawać, podarować [przechodni/nieprzechodni]
   Give me your hand. (Daj mi rękę.)
   She gave him the key. (Ona dała mu klucz.)
   Who gave you this? (Kto ci to dał?)
  • dawać, podawać (np. do ręki) [przechodni]
   He gave me flowers. (On dał mi kwiaty.)
   Can you give me $20? (Czy możesz mi dać 20 dolarów?)
   She will give you the number. (Ona poda ci numer.)
  • pozwalać, dawać [przechodni]
   The director gave me a permission to sign the contract. (Dyrektor dał mi pozwolenie na podpisanie tego kontraktu.)
   I gave him some things to play. (Dałem mu trochę rzeczy do zabawy.)
   She was given a second chance. (Została jej dana druga szansa.)
  • dawać, podawać (np. informacje, wiedzę) [przechodni]
   Give me a clue. (Daj mi wskazówkę.)
   He couldn't give me this information. (On nie mógł mi podać tej informacji.)
   Can you give me your name? (Czy możesz mi podać swoje imię?)
  • dawać, zadawać (np. pracę domową) [przechodni]
   The teacher gave me so much homework. (Nauczyciel zadał mi tak dużo pracy domowej.)
   Why do you give me so many things to do? (Czemu dajesz mi tyle rzeczy do zrobienia?)
  • dawać, przydawać (np. jakąś cechę) [przechodni]
   We gave him a nickname. (Nadaliśmy mu przezwisko.)
   It gives me power. (To daje mi siłę.)
  • dawać, oddawać się komuś (uprawiać seks) przestarzale [przechodni]
   Jane wants to wait and give herself on a wedding night. (Jane chce poczekać i oddać się dopiero w czasie nocy poślubnej.)
   I will never give myself to you. (Nigdy ci się nie oddam.)
 2. yield ***
  • dać, dawać, skutkować (np. wynik, odpowiedź) [przechodni]
   We hope that this latest improvement will help us yield better results. (Mamy nadzieję, że ostatnie udoskonalenie pozwoli nam dawać lepsze wyniki.)
   The experiment yielded an answer the scientists have been looking for. (Eksperyment dał odpowiedź, której szukali naukowcy.)
  • dawać, rodzić, dostarczać (np. plony, profity), przynosić (rezultaty) [przechodni]
   My fields yielded high this year. (Moje pola dały wysokie plony w tym roku.)
   My company yields a lot of profit. (Moja firma daje dużo zysku.)
 3. spare **
  • dawać, poświęcać (gdy mamy czegoś mało, np. czas, pieniądze) [przechodni]
   I spared an hour for this meeting and it was a waste of time. (Poświęciłem godzinę na to spotkanie i było to stratą czasu.)
   Can you spare me some time tomorrow? (Czy możesz poświęcić mi jutro trochę czasu?)
   She spared all her money for her sick daughter. (Ona poświęciła wszystkie swoje pieniądze na chorą córkę.)
 4. allow *****
  • przyznawać, przeznaczać, dawać [przechodni]
   My father allowed money for my education. (Mój ojciec przeznaczył pieniądze na moją edukację.)
   The minister allowed a large sum for the poor children. (Minister przeznaczył dużą sumę na biedne dzieci.)
 5. proffer
 6. bring *****
phrasal verb
 1. send forth
czasownik
 1. give somebody something *****  
  She promised to give me this book for my birthday. (Ona obiecała, że da mi tę książkę na urodziny.)
  I gave her a nice present. (Dałem jej ładny prezent.)
  I will give you the money tomorrow. (Dam ci pieniądze jutro.)
phrasal verb
 1. get something in ***
czasownik
 1. give something to somebody **  
  I gave the letter to Jane. (Dałem list Jane.)
  I want to give this rose to my mother. (Chcę dać tę różę mojej mamie.)
 2. give something up to somebody  
idiom
 1. hang tough AmE język mówiony
  • nie dawać się, trzymać się swojego
   Everything will be OK, hang tough! (Wszystko będzie w porządku, nie daj się!)
   You have to be optimistic and hang tough - you'll solve your problems. (Musisz być optymistą i nie dać się - rozwiążesz swoje problemy.)
 2. keep one's pecker up    BrE przestarzale
 1. allow oneself something

Powiązane zwroty — "dawaj!"

czasownik
wydawać = spend +10 znaczeń
dodawać = add +1 znaczenie
podawać = serve +2 znaczenia
rozdawać = deal , także: deal out +1 znaczenie
nagradzać (dawać komuś coś w nagrodę za coś) = reward
nadawać = air , także: aer latin +6 znaczeń
oddawać = convey +2 znaczenia
całować (dawać komuś delikatny i krótki pocałunek) = peck
phrasal verb
rzeczownik
danie = course +1 znaczenie
dawka = dose +1 znaczenie