"nagradzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nagradzać" po polsku — Słownik angielsko-polski

nagradzać

czasownik
 1. award ****
  • przyznać nagrodę, nagradzać (wręczać komuś nagrodę) [TRANSITIVE]
   He was awarded two Oscars. (On został nagrodzony dwoma Oscarami.)
   My best friend is going to award me. (Mój najlepszy przyjaciel wręczy mi nagrodę.)
 2. reward ***
  • wynagradzać, nagradzać (dawać komuś coś w nagrodę za coś) [TRANSITIVE]
   As a king, I can reward you with many things. (Jako król mogę cię nagrodzić wieloma rzeczami.)
   He rewarded me with a huge bonus. (On nagrodził mnie ogromną premią.)
   When I was a child, my mother would always reward me with a chocolate. (Kiedy byłem dzieckiem, matka zawsze nagradzała mnie czekoladą.)
 3. recompense