"nagroda" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nagroda" po polsku

nagroda

obrazek do "award" po polsku
rzeczownik
 1. award , ****
  • nagroda (rzecz lub pieniądze dawane komuś w nagrodę) [policzalny]
   You're getting international recognition with this award. (Zyskujesz międzynarodowe uznanie dzięki tej nagrodzie.)
   The awards ceremony is on February 20. (Ceremonia rozdania nagród jest 20 lutego.)
   link synonimy: prize, reward
   zobacz także: premium
 2. prize ***
  • nagroda, wygrana (rzecz dawana komuś w nagrodę) [policzalny]
   What is the first prize? (Jaka jest pierwsza nagroda?)
   She deserved the prize. (Ona zasłużyła na nagrodę.)
   The prize is currently half a million. (Obecnie wygrana to pół miliona.)
   link synonimy: award, reward
   zobacz także: premium
 3. reward ***
  • nagroda [policzalny lub niepoliczalny]
   You take all the risk and I get the reward. (Wy ponosicie ryzyko, a ja biorę nagrodę.)
   Go on and help yourself to anything you want, as a reward. (Idź i weźcie sobie co chcecie, jako nagrodę.)
   When will I get my reward? (Kiedy dostanę moją zapłatę?)
   I got a reward for guessing the password. (Dostałem nagrodę za odgadnięcie hasła.)
   link synonimy: prize, award
   zobacz także: premium
  • nagroda, nagroda pieniężna (pieniądze, które policja wypłaca komuś kto udziela im informacji na temat przestępstwa) [policzalny]
   I received a big reward for helping the police to capture the thief. (Otrzymałem dużą nagrodę pieniężną za pomoc policji w schwytaniu złodzieja.)
   When will I get my reward? (Kiedy dostanę moją zapłatę?)
 4. premium ** , prem (skrót) , prem. (skrót)
 5. bounty
  • nagroda, premia (np. za znalezienie czegoś lub kogoś, za schwytanie kogoś)
   There is a bounty on my head. (Wyznaczono nagrodę za moją głowę.)
 6. honours British English , honors American English *
  • nagroda, wygrana (w zawodach, np. golfa)
 7. gratuity
 8. gong
 9. laureateship
 10. guerdon
 11. requital
 12. meed

Powiązane zwroty — "nagroda"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
przymiotnik
niezasłużony (np. pochwała, nagroda, sukces) = unearned
inne

powered by  eTutor logo