"wynagrodzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wynagrodzenie" po polsku — Słownik angielsko-polski

wynagrodzenie

5 Tips for Negotiating Your New Job Salary
rzeczownik
 1. salary ***
  • pensja (zwykle wypłacana co miesiąc), płaca, wynagrodzenie, pobory (stałe wynagrodzenie) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   in contrast to jobs that are paid by the hour, a salary is a set amount of money paid on a bi-weekly or monthly basis usually to white-collar workers
   He earns a decent salary. (On zarabia przyzwoitą pensję.)
   What's your salary? (Jaka jest twoja pensja?)
   Does your monthly salary cover all of your expenses? (Czy twoja miesięczna pensja pokrywa wszystkie twoje wydatki?)
   I can't afford a new car because my wage is too small. (Nie stać mnie na nowy samochód, bo moje zarobki są za małe.)
   My current salary won't be satisfying anymore once my baby is born. (Moja pensja nie będzie już satysfakcjonująca, gdy urodzi się moje dziecko.)
 2. pay *****
 3. premium ** , prem (skrót) , prem. (skrót)
 4. compensation **  
  You should receive your compensation within a week. (Powinieneś otrzymać swoje wynagrodzenie w ciągu tygodnia.)
 5. consideration formal ***
 6. gratification
 7. stipend
  • wynagrodzenie (duchownego) formal
 8. remuneration
 9. recompense
 10. guerdon
 11. requital
 12. emolument
czasownik
 1. reward ***
  • wynagradzać, nagradzać (dawać komuś coś w nagrodę za coś) [TRANSITIVE]
   As a king, I can reward you with many things. (Jako król mogę cię nagrodzić wieloma rzeczami.)
   He rewarded me with a huge bonus. (On nagrodził mnie ogromną premią.)
   When I was a child, my mother would always reward me with a chocolate. (Kiedy byłem dzieckiem, matka zawsze nagradzała mnie czekoladą.)
 2. compensate * , także: recompensate
 3. recoup
 4. gratify  
 5. recompense
 6. guerdon
 7. remunerate
 8. requite
idiom
 1. make something good  
phrasal verb
 1. make it up to somebody  
  I'm sorry I'm late but I'll make it up to you. (Przepraszam, że jestem spóźniony, ale ci to wynagrodzę.)
  She hasn't made it up to me for not being at the party, yet. (Ona jeszcze mi nie wynagrodziła tego, że nie była na imprezie.)
 1. make something worth one's while
phrasal verb
 1. make up to somebody
phrasal verb
 1. make up for something  
  Your lovely make up makes up for your lateness. (Twój śliczny makijaż wynagradza twoje spóźnienie.)
  I will make it up to you. (Wynagrodzę ci to.)

Powiązane zwroty — "wynagrodzenie"

rzeczownik
czasownik
inne