"wynagrodzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wynagrodzenie" po polsku

wynagrodzenie

5 Tips for Negotiating Your New Job Salary
rzeczownik
 1. salary ***
  • pensja (zwykle wypłacana co miesiąc), płaca, wynagrodzenie, pobory (stałe wynagrodzenie) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   in contrast to jobs that are paid by the hour, a salary is a set amount of money paid on a bi-weekly or monthly basis usually to white-collar workers
   He earns a decent salary. (On zarabia przyzwoitą pensję.)
   What's your salary? (Jaka jest twoja pensja?)
   Does your monthly salary cover all of your expenses? (Czy twoja miesięczna pensja pokrywa wszystkie twoje wydatki?)
   My current salary won't be satisfying anymore once my baby is born. (Moja pensja nie będzie już satysfakcjonująca, gdy urodzi się moje dziecko.)
 2. pay *****
 3. premium ** , prem (skrót) , prem. (skrót)
 4. compensation **  
  You should receive your compensation within a week. (Powinieneś otrzymać swoje wynagrodzenie w ciągu tygodnia.)
 5. consideration formal ***
 6. gratification
 7. stipend
  • wynagrodzenie (duchownego) formal
 8. remuneration
 9. recompense
 10. guerdon
 11. requital
 12. emolument
czasownik
 1. reward ***
  • wynagradzać, nagradzać (dawać komuś coś w nagrodę za coś) [TRANSITIVE]
   As a king, I can reward you with many things. (Jako król mogę cię nagrodzić wieloma rzeczami.)
   He rewarded me with a huge bonus. (On nagrodził mnie ogromną premią.)
   When I was a child, my mother would always reward me with a chocolate. (Kiedy byłem dzieckiem, matka zawsze nagradzała mnie czekoladą.)
 2. compensate * , także: recompensate
 3. recoup
 4. gratify  
 5. recompense
 6. guerdon
 7. remunerate
 8. requite
idiom
 1. make something good  
phrasal verb
 1. make it up to somebody  
  I'm sorry I'm late but I'll make it up to you. (Przepraszam, że jestem spóźniony, ale ci to wynagrodzę.)
  She hasn't made it up to me for not being at the party, yet. (Ona jeszcze mi nie wynagrodziła tego, że nie była na imprezie.)
  I will make it up to you. (Wynagrodzę ci to.)
 1. make something worth one's while
phrasal verb
 1. make up to somebody
phrasal verb
 1. make up for something  
  I'm sorry you had to wait. How can I make up for that? (Przepraszam, że musiałeś czekać. Jak mogę ci to wynagrodzić?)
  I'd like to make up for my rudeness. (Chciałbym wynagrodzić moją nieuprzejmość.)

Powiązane zwroty — "wynagrodzenie"

rzeczownik
czasownik
inne

powered by  eTutor logo