"pojawić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pojawić się" po polsku

pojawić się

phrasal verb
 1. spring out
 2. rock up
idiom
 1. rear its head , rear its ugly head
 2. knock at the door , knock on the door
czasownik
 1. emerge ***
 2. figure , *****
 3. occur , ****
 4. appear , *****
 5. arise ***
  • nadarzać się, powstawać, pojawiać się (o problemie, trudnej sytuacji) [nieprzechodni]
   to happen, to start to exist
   I seized the opportunity as soon as it arose. (Skorzystałem z okazji, kiedy tylko się nadarzyła.)
   Contact me if any problems arise. (Skontaktuj się ze mną, jeżeli pojawią się jakieś problemy.)
   link synonim: crop up
   zobacz także: come about
 6. stem ***
 7. originate *
 8. express ****
 9. spread ****
  • pojawiać się (np. na twarzy) [nieprzechodni]
   The anger spread over her face. (Złość pojawiła się na jej twarzy.)
   A savage look spread on his face. (Okrutne spojrzenie pojawiło się na jego twarzy.)
   She saw me and a huge smile spread over her face. (Zobaczyła mnie i ogromny uśmiech pojawił się na jej twarzy.)
 10. enter ****
  • pojawiać się (np. w głowie, w głosie) [przechodni]
   He entered my head out of nowhere. (On pojawił się w mojej głowie znikąd.)
   He entered my life and completely changed it. (On pojawił się w moim życiu i całkowicie je zmienił.)
 11. sprout up
  • pojawiać się (o zabudowaniach)
   New houses are sprouting up in the city. (W mieście pojawiają się nowe domy.)
 12. eventuate
phrasal verb
 1. come up ****
  • pojawiać się, wypływać, wypływać na wierzch, padać (np. kwestia w dyskusji, pytanie)
   If my name comes up in the conversation, please try to change the subject. (Jeśli moje imię pojawi się w rozmowie, proszę, postaraj się zmienić temat.)
   The topic of her marriage came up once again. (Temat jej zamążpójścia znów wypłynął.)
   The question about his modesty never came up. (Pytanie o jego skromność nigdy nie padło.)
   link synonim: crop up
 2. show up ***
  • pokazywać się, pojawiać się
   Will you show up at my party? (Pojawisz się na mojej imprezie?)
   I hope he won't show up here, I'm mad at him. (Mam nadzieję, że on się tu nie pokaże, jestem na niego wściekły.)
   I won't be able to show up at your party, Kim. (Nie będę w stanie pojawić się na twojej imprezie, Kim.)
 3. turn out ***
 4. come along *
 5. pop up *
 6. turn up **
 7. crop up
  • pojawiać się (np. problem)
   I'll see you on Monday unless something crops up. (Jeżeli nic nie wyskoczy, zobaczymy się w poniedziałek.)
   Such a problem has never cropped up before, so I don't really know what to do. (Taki problem jeszcze nigdy się nie pojawił, więc naprawdę nie wiem, co robić.)
   link synonim: arise
 8. come out ****
 9. come on *** , także: c'mon potocznie
 10. loom up
 11. break forth

"pojawić się" — Słownik kolokacji angielskich

spring out kolokacja
 1. spring czasownik + out particle = wyskoczyć, pojawić się (skądś)
  Bardzo silna kolokacja

  Down the hall a light sprang out and Jim heard his father's voice.

  Podobne kolokacje:
turned up in kolokacja
Popularniejsza odmiana: turn up in
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojawić się
 1. turn czasownik + in przyimek
  Zwykła kolokacja

  No one else is going to turn up here in the next few hours.

  Podobne kolokacje:
rock up kolokacja
 1. rock czasownik + up particle = pojawić się (szczególnie niespodziewanie)
  Luźna kolokacja

  Four of the horses came rocking up and I began loading them.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo