"leap away" — Słownik kolokacji angielskich

leap away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skocz daleko
  1. leap czasownik + away przysłówek
    Silna kolokacja

    She had to leap away to keep from being splashed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo