"uchylać się od czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uchylać się od czegoś" po polsku

uchylać się od czegoś

czasownik
 1. evade something
  • uchylać się od czegoś, unikać czegoś
   The prisoner evaded questioning by pretending to be sick. (Więzień uniknął przesłuchiwania udając, że jest chory.)
   He tried to evade questions he didn't know how to answer. (On próbował unikać pytań, na które nie wiedział jak odpowiedzieć.)
 2. duck **
  • uchylać się od czegoś (np. nieprzyjemnego obowiązku) informal
   In fact, she did not want to duck the issue. (W rzeczywistości ona nie chciała unikać problemu.)
   I always duck washing up after dinner. (Zawsze uchylam się od zmywania naczyń po obiedzie.)
   link synonim: dodge
 3. shuffle out of something
  • uchylać się od czegoś, unikać (odpowiedzialności)

powered by  eTutor logo