"zamrzeć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zamrzeć" po polsku

zamrzeć

czasownik
 1. lurch *
  • zamrzeć (gdy wydaje się, że czyjeś serce zamiera, np. ze strachu)
   My heart lurched with fear when I heard her scream. (Moje serce zamarło ze strachu, kiedy usłyszałem jej krzyk.)
   When he saw his bride, his heart lurched. (Kiedy on zobaczył swoją pannę młodą, jego serce zamarło.)
czasownik
 1. wither , także: wither away
  • zamierać, zanikać
   The hope inside her withered. (Nadzieja w niej zamarła.)
   Our business was withering and we couldn't do anything. (Nasz biznes zamierał i nie mogliśmy nic zrobić.)
 2. fall silent
 3. dwine
phrasal verb
 1. tail off

powered by  eTutor logo