"zamierać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zamierać" po polsku

zamierać

czasownik
 1. wither , także: wither away
  • zamierać, zanikać
   The hope inside her withered. (Nadzieja w niej zamarła.)
   Our business was withering and we couldn't do anything. (Nasz biznes zamierał i nie mogliśmy nic zrobić.)
 2. fall silent
 3. dwine
phrasal verb
 1. tail off
czasownik
 1. lurch *
  • zamrzeć (gdy wydaje się, że czyjeś serce zamiera, np. ze strachu)
   My heart lurched with fear when I heard her scream. (Moje serce zamarło ze strachu, kiedy usłyszałem jej krzyk.)
   When he saw his bride, his heart lurched. (Kiedy on zobaczył swoją pannę młodą, jego serce zamarło.)

"zamierać" — Słownik kolokacji angielskich

fall silent kolokacja
 1. fall czasownik + silent przymiotnik = zamilknąć, umilknąć, zamierać (przestać mówić, hałasować)
  Bardzo silna kolokacja

  The night began to fall cold and silent about them.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo