BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"zejść" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zejść" po polsku

zejść

phrasal verb
 1. walk down *  
  He will walk down in a minute. (On zejdzie za minutę.)
  My grandmother has difficulties walking down the stairs. (Moja babcia ma trudności ze schodzeniem po schodach.)
 2. come off **
 3. roll off
 4. scale off
czasownik
 1. converge *
  • zbiegać się, zejść, schodzić się, łączyć się
   All the paths converge at the main gate. (Wszystkie ścieżki zbiegają się przy głównej bramie.)
   Every winter, my family converges on my grandparents' anniversary. (Każdej zimy, moja rodzina schodzi się na rocznicę moich dziadków.)
 1. go downstairs
phrasal verb
 1. come out ****
  • schodzić (np. o plamie)
   These chocolate stains won't come out. (Te plamy od czekolady nie chcą zejść.)
   Thanks to this washing powder, all stains will come out! (Dzięki temu proszkowi, wszystkie plamy zejdą!)
 2. get down *
  • schodzić (np. po schodach)
   I got down the stairs and he took the elevator. (Ja zszedłem po schodach, a on pojechał windą.)
   I taught my dog how to get down the stairs. (Nauczyłem mojego psa jak schodzić po schodach.)
 3. go down ***  
  My son has learned to go down the stairs by himself. (Mój syn nauczył się sam schodzić po schodach.)
  I'm scared to go down to the basement. (Boję się zejść do piwnicy.)
  Our chimney is stuck. Somebody has to go down there and clean it. (Nasz komin jest zapchany. Ktoś musi zejść tam i wyczyścić go.)
czasownik
 1. descend **
  • schodzić (np. ze schodów), zstępować (np. z nieba), obniżać (np. lot) formal [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He slowly descended to the first floor. (On powoli zszedł na pierwsze piętro.)
   Our plane descended its flight and we could see the airport. (Nasz samolot obniżył swój lot i mogliśmy zobaczyć lotnisko.)
   She descended to the kitchen and ate breakfast. (Zeszła do kuchni i zjadła śniadanie.)
 2. peel **
  • łuszczyć się, schodzić [INTRANSITIVE]
   The paint on the walls in my living room peels. (Farba na ścianach w moim salonie się łuszczy.)
   I got sunburned and my skin is peeling. (Spaliłem się na słońcu i schodzi mi skóra.)
 3. go downhill
 4. alight
 5. move *****
  • schodzić (być kupowanym) [INTRANSITIVE]
   These new ties move very quickly. (Te nowe krawaty schodzą bardzo szybko.)
   These shirts are a real hit - all of them moved in two days! (Te koszule są prawdziwym hitem - wszystkie zeszły w dwa dni!)

"zejść" — Słownik kolokacji angielskich

go downstairs kolokacja
 1. go czasownik + downstairs przysłówek = schodzić, zejść (na dół)
  Bardzo silna kolokacja

  Had he gone downstairs to get someone off the street?

  Podobne kolokacje:
come off kolokacja
 1. come czasownik + off particle = zejść, sprać się (o plamie)
  Bardzo silna kolokacja

  The head used to come off about half the time.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo