Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"zjeżdżać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zjeżdżać" po polsku

zjeżdżać

czasownik
 1. drive down
 2. go downhill
phrasal verb
 1. zoom down
idiom
 1. take one's hook
czasownik
 1. pan ***
  • zjechać, schlastać (skrytykować) potocznie
   The critics panned this film severely. (Krytycy zjechali ten film poważnie.)
   My mom totally panned my behaviour. (Moja mama całkowicie zjechała moje zachowanie.)
 2. savage *
 3. slate *
 4. slash *
 5. diss , także: dis
phrasal verb
 1. pull off *  
 2. roll off
 3. roar up somebody

"zjeżdżać" — Słownik kolokacji angielskich

drive down kolokacja
 1. drive czasownik + down particle = zjechać, zjeżdżać
  Bardzo silna kolokacja

  Drive down the line a bit and then come back.

  Podobne kolokacje:
go downhill kolokacja
 1. go czasownik + downhill przysłówek = schodzić, zjeżdżać, biec w dół
  Bardzo silna kolokacja

  I talk to friends in the system and things seem to be going downhill!

  Podobne kolokacje: