Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"pull" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pull czasownik

pull + rzeczownik
Kolokacji: 190
pull one's hand • pull one's head • pull one's arm • pull one's leg • pull one's hair • pull one's punches • pull one's weight • ...
czasownik + pull
Kolokacji: 28
start pulling • begin pulling • keep pulling • manage to pull • try to pull • begin to pull • start to pull • help pull • decide to pull • ...
pull + przyimek
Kolokacji: 93
pull out • pull off • pull up • pull down • pull into • pull back • pull onto • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
1. pull out = wyjeżdżać (z miejsca postoju), wjeżdżać na drogę, włączać się do ruchu pull out
  • We pulled him out and asked what he had found.
  • I started the car and pulled out into the road.
  • We got back to the car and I pulled out into the road.
  • By the time they pulled him out, he was gone.
  • I felt like the floor had been pulled out from under my feet.
  • Robert started the car and pulled out into the street.
  • A few minutes later they pulled out from the bank and down the river.
  • The next thing he pulled out happened to be for me, too.
  • Seems their people used to live close around here but they pulled out and went away, years back.
  • They'd pulled the bed out into the middle of the room.
2. pull off = zjechać pull off
3. pull up = zatrzymywać się (samochodem) pull up
4. pull into = skręcić w, dojeżdżać, wciągnąć w pull into
5. pull down = rozbierać (np. budynek), burzyć pull down
6. pull back = rezygnować pull back
7. pull onto = ciągnąć na pull onto
8. pull on = wciągnij pull on
9. pull from = wyciągnij pull from
10. pull at = pociągnij pull at
11. pull toward = ciągnąć w kierunku pull toward
12. pull over = zjeżdżać na bok, zatrzymywać się na poboczu pull over
13. pull through = powracać do zdrowia, wylizać się, wyjść z choroby pull through
14. pull across = pociągnij wszerz pull across
15. pull within = pociągnij wewnątrz pull within
16. pull behind = pociągnij z tyłu pull behind
17. pull against = ciągnąć przeciwko pull against
19. pull towards = ciągnąć w kierunku pull towards
20. pull by = pociągnij pull by
21. pull around = pociągnij wokół pull around
22. pull in = wjechać i zatrzymać się pull in
23. pull under = pociągnij poniżej pull under
24. pull to = przysuń pull to
25. pull for = ciągnąć dla pull for
26. pull with = ciągnąć z pull with
27. pull after = pociągnij potem pull after
28. pull about = ciągnąć około pull about
29. pull of = wysuń się pull of
30. pull alongside = ciągnąć wzdłuż pull alongside
31. pull during = ciągnąć podczas pull during
32. pull up in front of = wysuń się w górę z przodu pull up in front of
33. pull before = pociągnij wcześniej pull before
35. pull up beside = zatrzymywać się obok pull up beside
37. pull beside = ciągnąć obok pull beside
38. pull up to = przysuń w górę pull up to
39. pull up at = pociągnij w górę pull up at
40. pull out from = wyciągnij na zewnątrz pull out from
41. pull up in = zatrzymywać się w pull up in
42. pull up on = pociągnij w górę pull up on
43. pull down on = pociągnij w dół pull down on
44. pull up with = zatrzymywać się z pull up with
45. pull up from = wyciągnij w górę pull up from
46. pull up by = pociągnij w górę pull up by
47. pull off in = zdejmować się w pull off in
48. pull without = pociągnij na zewnątrz pull without
49. pull out in = odjeżdżać w pull out in
50. pull out with = odjeżdżać z pull out with
51. pull up behind = zatrzymaj się z tyłu pull up behind
52. pull between = pociągnij pośrodku pull between
53. pull out at = pociągnij na zewnątrz pull out at
54. pull off with = zdejmować się z pull off with
55. pulled down in = wciśnięty w pulled down in
56. pull out into = wciągnij na zewnątrz pull out into
57. pull down to = przysuń w dół pull down to
58. pull ahead of = ciągnąć przed pull ahead of
59. pull up into = wciągnij w górę pull up into
60. pull close to = przysuń blisko pull close to
61. pull over to = zjeżdżać na bok aby pull over to
62. pull out on = pociągnij na zewnątrz pull out on
63. pull inside = pociągnij do środka pull inside
64. pull past = pociągnij za przeszłość pull past
65. pull beneath = pociągnij poniżej pull beneath
pull + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 109
pull away • pull together • pull apart • pull aside • pull hard • pull free • pull ahead • gently pull • slowly pull • quickly pull • finally pull • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.