"pull behind" — Słownik kolokacji angielskich

pull behind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij z tyłu
  1. pull czasownik + behind przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Then she was back in the field and the door pulled to behind her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo