"pull without" — Słownik kolokacji angielskich

pull without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij na zewnątrz
  1. pull czasownik + without przyimek
    Zwykła kolokacja

    While it was not enough to win the campaign, he was able to pull back without significant problems.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo