ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pull out into" — Słownik kolokacji angielskich

pull out into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wciągnij na zewnątrz
  1. pull czasownik + into przyimek
    Zwykła kolokacja

    Fat Boy started his car, pulled out into the street.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo