KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"pull" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pull czasownik

pull + rzeczownik
Kolokacji: 190
pull one's hand • pull one's head • pull one's arm • pull one's leg • pull one's hair • pull one's punches • pull one's weight • ...
czasownik + pull
Kolokacji: 28
start pulling • begin pulling • keep pulling • manage to pull • try to pull • begin to pull • start to pull • help pull • decide to pull • ...
pull + przyimek
Kolokacji: 93
pull out • pull off • pull up • pull down • pull into • pull back • pull onto • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
(4) in, from, on, by, without, ...
Kolokacji: 13
(5) at, with, into, in, to, ...
Kolokacji: 13
(6) under, for, over, of, to, ...
Kolokacji: 13
1. pull out under = odjedź poniżej pull out under
2. pull out for = odjeżdżać dla pull out for
3. pull down over = burzyć ponad pull down over
4. pull out to = przysuń na zewnątrz pull out to
5. pull out of = odjedź pull out of
6. pull out by = pociągnij na zewnątrz pull out by
7. pull together with = ciągnąć razem z pull together with
8. pull until = ciągnąć do czasu gdy pull until
9. pull up outside = zatrzymaj się na zewnątrz pull up outside
10. pull above = pociągnij wyżej pull above
11. pull down with = burzyć z pull down with
12. pull down beside = burzyć obok pull down beside
13. pull upon = ciągnąć na pull upon
pull + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 109
pull away • pull together • pull apart • pull aside • pull hard • pull free • pull ahead • gently pull • slowly pull • quickly pull • finally pull • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.