"pull upon" — Słownik kolokacji angielskich

pull upon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć na
  1. pull czasownik + upon przyimek
    Luźna kolokacja

    As he essayed to do so, something pulled suddenly upon his neck and held him down.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo