"pull out by" — Słownik kolokacji angielskich

pull out by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij na zewnątrz
  1. pull czasownik + by przyimek
    Luźna kolokacja

    Emily wanted to pull out her hair by the roots, or his.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo