"pull together with" — Słownik kolokacji angielskich

pull together with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć razem z
  1. pull czasownik + together przyimek
    Luźna kolokacja

    At five minutes to the hour she pulled herself together with great determination and began to make plans for the future.

    Podobne kolokacje:

podobne do "pull together with" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pull together with" po angielsku

phrasal verb

powered by  eTutor logo