BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pull oneself together" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pull oneself together" po angielsku

pull oneself together

phrasal verb
  1. pozbierać się do kupy, wziąć się w garść, ogarnąć się
    It is hard to pull yourself together after the loss of a relative. (Ciężko jest się pozbierać do kupy po stracie krewnego.)
    Pull yourself together, we have to find out who did this. (Pozbieraj się do kupy, musimy się dowiedzieć, kto to zrobił.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
  1. współpracować
    We have to pull together to get it done. (Musimy ze sobą współpracować, żeby to zrobić.)
    When we pull together, we can do anything. (Gdy współpracujemy, możemy zrobić wszystko.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo